Flygplansfabriken

Nyproduktion av Flerbostadshus, stomme av betong.

Fasaden isolerades med mineralull & putsades med Weber EF puts.