Kv Kartan

Helrenovering av ett flerbostadshus/äldreboende

Renovering av ett flerbostadshus där fasaderna tidigare varit mexitegel.

Ny isolering premium 32 & Weber Serporoc puts. 

Sockel våning putsad med Weber EF sockelputs

Senast uppdaterad 25 februari 2022