Solid Fasad Stockholm AB

Är verksamma inom bygg och entreprenadbranschen och utför både nyproduktion & renoveringsprojekt.

Vi har arbetat med Fasadarbeten inom byggbranschen i mer än 30 år. Vi har stor kunskap av Mur & Puts arbeten inom både nyproduktion & renoveringar.

Våra medarbetare besitter mångårig yrkeskompetens inom såväl komplicerade som enklare putsarbeten. Vi åtar oss som totalentreprenör att utföra alla slags fasadarbeten, vi kan även erbjuda ställningar & plåtarbeten.

Vi utför:

  • Projekteringshjälp
  • Fasadrenoveringar
  • Puts i nyproduktion
  • Murning både nyproduktion & renoveringar
  • Tilläggsisolering av fasader
  • Tätskikts arbeten på balkonger och socklar
  • Byggställningar
  • Plåtarbeten

Kvalitetspolicy

Solid Fasad Stockholm AB skall tillhandahålla den kunskap och de resurser som krävs för att utreda och genomföra ett byggprojekt till rätt kostnad, tid, kvalitet och funktion.

Det bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterföring. Varje anställd vet sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter. Medarbetarna är den viktigaste kvalitetsresursen vi har. De skall ha stöd av våra Projektledare med kunskap, information & bra hjälpmedel för att utföra våra arbeten.

Miljöpolicy

Solid Fasad Stockholm AB miljöpolicy är att utföra ett miljöanpassat byggande som skall vara resurseffektivt och sträva mot en långsiktig hållbar utveckling.
Solid Fasad´s byggande skall leda till hälsosamma byggnader av god kvalitet enligt kundernas krav.

Vi strävar efter att minska avfallet genom källsortering, i första hand använda produkter som är förnyelsebara, undvika produkter enligt ”Byggvarubedömningen”.

Senast uppdaterad 18 juli 2022