Tilläggsisolering

Vi utför alla sorters tilläggsisoleringar av fasader för putsarbeten, vi utför även tilläggsisoleringar där annat fasadmaterial än puts skall monteras.
Vi är utbildade & certifierade att utföra tätningar av utfackningspartier för att säkerställa att fukt inte tränger in i stommen.

Senast uppdaterad 18 juli 2022