Flygplansfabriken

Nyproduktion Flerbostadshus

Nyproduktion av Flerbostadshus, stomme av betong. Fasaden isolerades med mineralull & putsades med Weber EF puts.

Senast uppdaterad 25 februari 2022