Humanistiska Teatern

Nyproduktion Kontor

Nyproduktion av 2 fastigheter, Kontorsdelen har en utfackningvägg som stomme & fasaden putsades med Combidrain ett ventilerat putssystem från Combimix ytputs genomfärgad rivputs. Teaterdelen med betongstomme isolerades och putsades med Combi-Tradition tjockputs som målades med silikatfärg.

Senast uppdaterad 25 februari 2022