Örnbergsstigen

Helrenovering av fasader på privat villa

Helrenovering av alla fasader, ny tätning av stommen mot fönster, dörrar & mot balkonger.

Byte av alla plåtar & ny puts utanpå den befintliga putsen.

Tätning av fönsterkarmarna invändigt mot stommen, samt ny invändig puts I smygarna.

Senast uppdaterad 25 februari 2022